Advieswerk

Om onnodige cursussen te voorkomen, adviseer ik u een aantal representatieve teksten aan mij voor te leggen ter beoordeling. Aan de hand daarvan voer ik een knelpuntenanalyse uit. Op grond daarvan stel ik vast in welke opzichten de teksten vatbaar zijn voor verbetering. U ontvangt vervolgens een rapport over de kwaliteit van de beoordeelde teksten met een advies over het te volgen traject. Zo kunt u vaststellen of u van mijn diensten gebruik wilt maken en, zo ja, in welke vorm.

Verder maak ik templates (tekstsjablonen) onder Word. Desgewenst verzorg ik hierbij een korte cursus met een geautoriseerd Word-instructrice. Hierin komt onder andere het maken van macro's voor allerlei standaarddocumenten aan de orde en het omgaan met alineabibliotheken.

Daarnaast schrijf en herschrijf ik zakelijke teksten en maak ze voor een groot publiek toegankelijk en begrijpelijk. Ik adviseer u over de juiste redactie van uw teksten (standaardbrieven, alineabibliotheken, brochures, jaarverslagen, enz.).

Zie verder onder teksten (her)schrijven.

Ten slotte kunt u mij inschakelen voor projectbegeleiding en scriptiebegeleiding.

De kosten zijn afhankelijk van de exacte wensen van de opdrachtgever. Doorgaans is het uurtarief van toepassing. Zie prijzen.