Projectbegeleiding

Als u met meer mensen een (advies)rapport moet produceren, dan kunt u tegen allerlei onverwachte problemen aanlopen, ook al is de schrijfvaardigheid van de afzonderlijke groepsleden nog zo groot. Schrijven met een groep, hoe bereidt u zich daarop voor? Hoe komt u tot een goede formulering van probleemstelling, doelstelling en belang? Hoe maakt u een voorlopige inhoudsopgave? Hoe verdeelt u vervolgens de taken? Hoe gaat u om met conflicterende belangen en tegenstrijdigheden? Waarop en hoe beoordeelt u tussenproducten? Hoe komt u tot een voorlopige eindversie? Wie verzorgt de eindredactie?


Ik kan u behulpzaam zijn bij de begeleiding van het groepsproces. Van de eerste letter tot en met de laatste punt. Daarmee voorkomt u dat er aan het eind van het traject een rapport ligt waarover eigenlijk niemand tevreden is, maar dat door tijdgebrek niet meer kan worden aangepast. U huurt mij in als “sparring partner” om aan het begin van het traject de logica van de analyse en de logica van de gekozen rapportopbouw te toetsen. Tussentijds kan ik u adviseren over de logische voortgang en oplossingen vinden voor allerlei schrijfproblemen. Tot slot kan ik de eindredacteur adviseren of zelf de eindredactie verzorgen.

Vooraf maken we afspraken over de duur en de inhoud van de begeleidende werkzaamheden. Op deze vorm van begeleiding is mijn uurtarief van toepassing.