Overzicht opdrachtgevers

ABP/USZO (Zoetermeer, Heerlen)
Amsterdam Medisch Centrum (AMC)
Argonaut Advies
Arrondissementsrechtbank Amsterdam
Arthur Andersen (Amstelveen/Rotterdam)
C&E Bankiers (Utrecht)
Centrale Financiën Instellingen (CƒI) (Zoetermeer)
Covalent (Amersfoort)
Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Den Haag/Maasland)
DCMR Milieudienst Rijnmond (Schiedam)
De Lijn, Adviesbureau voor de Volkshuisvesting (Amsterdam)
DSW Zorgverzekeraar (Schiedam)
Gemeente Amersfoort
Gemeente Haarlemmermeer
Grant Thornton Accountancy-Belastingen-Advies (Randstad)
Haagse Hogeschool
Hollandse Betongroep (Rijswijk)
Hoogheemraadschap Krimpen aan den IJssel
Inspectie voor de Gezondheidszorg (Den Haag/Utrecht)
Instituut Clingendael (Den Haag)
Instituut Defensie Leergangen (Nootdorp)
Instituut voor de Ontwikkeling van Communicatieve Vaardigheden (IOCV) (Wassenaar)
Kadaster (Apeldoorn)
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) (Den Haag)
Kluwer Uitgeverij (Deventer)
Milieu Centraal (Utrecht)
Ministeries van BZK, BZ, VROM, OCenW, VWS, Defensie, Verkeer en Waterstaat, EZ en LNV
MX-Advies (Zoelmond)
Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij (Den Haag)
Onderwijsraad (Den Haag)
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) (Den Haag)
Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (Den Haag)
PBLQ (Den Haag)
Pink Elephant (Groningen)
Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag)
Projectbureau Energie 2050 (Den Bosch)
Provincie Noord-Holland. Zuid-Holland en Utrecht
Raad voor Verkeer en Waterstaat (Den Haag)
Rabobank Nederland (Utrecht)
Rotterdamse Elektrische Trammaatschappij (RET) (Rotterdam)
Rijksopleiding Instituut (ROI/PBLQ ) (Den Haag)
Ruimtelijk Planbureau (Den Haag)
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (Den Haag)
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO, Enschede)
Toplis Nederland (Capelle a/d IJssel)
Unicef (Den Haag)
Van Helden, Schippers en Nobel (Rotterdam)
VROM-raad (en de voorgangers daarvan: RAVO, RARO en RMB) (Den Haag)
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Den Haag)
Woningstichting Noordvest (Schiedam)
Woonbond (Amsterdam)
Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Den Haag)