Algemene cursusinformatie

Om maatwerk te garanderen, werk ik met materiaal van de cursisten zelf. Zij leveren tijdig voorbeelden aan van soorten teksten die tijdens een cursus aan de orde moeten komen. Op grond daarvan maak ik een syllabus en een 'oefenmap' met zowel schrijf- als herschrijfopdrachten. Een cursus is dus altijd afgestemd op de doelgroep.

Tijdens de cursus begin ik meestal met de behandeling van een aantal basisvaardigheden. De belangrijkste zijn:

Met de cursisten wordt vooraf geïnventariseerd welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

Daarna werk ik de aangeleverde voorbeelden met de cursisten door. Van iedere oefening maak ik zelf een of meer 'voorbeelduitwerkingen'. De producten van de cursisten worden van commentaar voorzien. De eisen die ieder genre stelt, worden uitgebreid toegelicht aan de hand van de voorbeelden. Op de webpagina's hierachter kunt u zien welke tekstsoorten aan de orde kunnen komen.

De cursusduur hangt af van het aantal te behandelen soorten teksten, het uitgangsniveau van de cursisten en de (financiële) wensen van de opdrachtgever. Een minimum van 4 dagdelen is doorgaans gewenst, 8 dagdelen is redelijk. Spreiding in tijd is mogelijk. Een dagdeel duurt 3 uur. Cursussen van halve dagen verdienen de voorkeur boven cursussen van hele dagen, maar beide varianten zijn mogelijk.

Ik ga ervan uit dat de opdrachtgever zelf cursusruimte regelt en al het aangeleverde materiaal laat kopiëren voor de deelnemers.

Het maximum aantal cursisten bedraagt 12 (liever zelfs 10). De voorkeur gaat uit naar cursussen per afdeling/directie.