Samenvatten

Hoe selecteert u hoofdzaken uit een rapport of een artikel? Hoe schrijft u een samenvatting die ook voor anderen de tekst ontsluit? Hoe lang mag een samenvatting zijn? Wat is het verschil tussen een samenvatting en een leesverslag? In hoeverre draagt samenvatten bij aan het beter onthouden van een tekst die u moet kunnen reproduceren?


Op deze en andere vragen geeft de cursus Samenvatten antwoord. Aan de orde komen:

De cursusinhoud en -duur worden vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke soorten samenvattingen aan de orde moeten komen. 2 dagdelen is een minimum; als het om diverse soorten samenvattingen gaat, dan adviseer ik een cursus van 6 dagdelen.

Combinaties met Snel en efficiënt lezen en Auditen zijn mogelijk.

Ik verzorg deze cursus ook op individuele basis tegen uurtarieven. Voor eindexamenkandidaten werk ik - onder voorwaarden - op basis van 'no cure, no pay'.

Zie verder de algemene cursusinformatie.