Geschillenbehandeling

Welke eisen worden gesteld aan juridische teksten? Hoe combineert u juridische waterdichtheid met leesbaarheid? Moeten juridische teksten begrijpelijk zijn voor alle betrokken partijen? Hoe schrijft u voor verschillende doelgroepen en hoe kunt u tegemoetkomen aan de wensen van zowel vakbroeders als leken? Hoe bereidt u zich voor? Hoe vat u bezwaar- en beroepschriften samen? Hoe geeft u de standpunten van de betrokken partijen objectief weer? Hoe komt u op een verantwoorde manier tot een conclusie of uitspraak? Welke soorten argumentaties zijn er in een juridisch betoog en wanneer zijn deze bruikbaar? Hoe vergroot u uw overtuigingskracht? Waar zet u hoofdzaken en waar bijzaken? Hoe schrijft u helder en begrijpelijk?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Mogelijk te behandelen tekstsoorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum; als er meer tekstsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 6 tot 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.