Klachtafhandeling

Hoe analyseert u een klacht en stelt u het doel/de doelen van de brief vast? Wat moet er allemaal in uw antwoordbrief staan? Waar zet u wat? Maak het uit of de klacht gegrond of ongegrond is? Hoe zorgt u voor een juiste indeling in en opbouw van alinea's? Hoe treft u de juiste toon en voorkomt u dat uw lezer opnieuw boos wordt? Wat is een goede stijl?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Tijdens een sessie bespreek ik een aantal van uw eigen antwoorden op klachten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 2 dagdelen is een minimum; 4 is redelijk.

Zie verder de algemene cursusinformatie.