Klantgericht corresponderen

Hoe bereidt u zich voor? Wat is dat eigenlijk, klantgerichtheid en hoe bereikt u dat? Wat is een goede briefindeling? Hoe controleert u dat u niets vergeten bent? Welke toon is passend? Welke briefconventies en vormgevingsconventies zijn nog steeds van toepassing?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Voorbeelden van te behandelen briefsoorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum; als er meer briefsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 6 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.