Populariserend/Journalisiek schrijven

Hoe vertelt u het de leek? Hoe bereidt u zich voor? Hoe trekt u aandacht voor uw verhaal en hoe houdt u die aandacht vast? Wat is het verschil tussen een wetenschappelijke benadering en een journalistieke aanpak? Hoe informatiedicht mag een tekst zijn en hoe bepaalt u wat u dus allemaal moet weglaten? Hoe voorkomt u daarbij dat u steeds maar het gevoel heb dat collega's over uw schouder meelezen? Waar zet u wat? Hoe krijgt en houdt u vaart in uw verhaal? Hoe schrijft u aantrekkelijk?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Ik kan de volgende tekstsoorten behandelen:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum voor ervaren schrijvers; als er meer tekstsoorten aan de orde moeten komen en/of de cursisten minder ervaren zijn, dan adviseer ik een cursus van 6 tot 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.