Schriftelijk rapporteren

Bijna niemand heeft nog tijd om te lezen. Hoe speelt u op deze situatie in met uw teksten? Hoe bereidt u zich voor? Wat schrijft u op en wat niet? Waar zet u hoofdzaken en waar bijzaken? Wat zijn de regels voor de indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea's? Wat is een goede stijl? Wat zijn de belangrijkste regels voor spelling, leestekens en grammaticale correctheid?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. In deze algemene cursus schenk ik aandacht aan het schrijven van diverse soorten:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden en welke tekstsoorten aan de orde moeten komen.

De cursus neemt 8 tot 12 dagdelen in beslag.

Zie verder de algemene cursusinformatie.