Schrijven voor (assistent-)accountants en fiscalisten

Een paar trefwoorden die idealiter op uw rapporteervaardigheden van toepassing zijn: tijdig, doeltreffend, deskundig, onafhankelijk, bondig en overtuigend. Dat is nogal wat. Hoe deelt u uw rapportages en adviezen helder en systematisch in, zonder kostbare tijd te verliezen? Hoe onderscheidt u hoofdzaken van bijzaken en waar presenteert u de hoofdzaken? Hoe kunt u het best een object van onderzoek beschrijven? Wat zijn de verbanden tussen bevindingen, conclusies en aanbevelingen en hoe geeft u deze aan? Hoe komt u deskundig over zonder te vervallen in jargon? Hoe formuleert u begrijpelijk en duidelijk? Hoe vermijdt u taalfouten? Hoe schrijft u objectief en neutraal? Welke woorden hebben een negatieve gevoelswaarde? Hoe selecteert u de relevante informatie en hoe geeft u deze informatie bondig weer? Wat is de beste manier om onvolkomenheden te formuleren? Hoe overtuigt u de lezer op objectieve wijze van de noodzaak uw aanbevelingen uit te voeren? Hoe rapporteert u evenwichtig over (deels) gerealiseerde en nog te realiseren verbeteringen?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Mogelijk te behandelen tekstsoorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum; als er meer tekstsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 6 tot 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.