Technisch rapporteren

Welke eisen worden gesteld aan technische rapporten? Hoe bereidt u zich voor? Hoe schrijft u voor verschillende doelgroepen en hoe kunt u tegemoetkomen aan de wensen van zowel besluitvormers als specialisten? Hoe vergroot u uw overtuigingskracht? Waar zet u hoofdzaken en waar bijzaken? Welke eisen gelden voor rapportonderdelen? Hoe visualiseert u technische informatie? Hoe schrijft u helder en begrijpelijk?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Mogelijk te behandelen tekstsoorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum; als er meer tekstsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 6 tot 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.