Verslagleggen

Hoe bereidt u zich voor? Hoe maakt u aantekeningen tijdens vergaderingen? Hoe selecteert u relevante informatie? Hoe presenteert u besluiten, werkafspraken en acties? Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat uw lezers uw verslag snel kunnen doorlezen op hoofdzaken? Hoe schrijft u helder en bondig?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Voorbeelden van te behandelen verslagsoorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Gaat het uitsluitend om vergaderverslagen, dan is 2 dagdelen een minimum; als er meer verslagsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 4 tot 6 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.