Rapporteren over beleid

Bijna niemand heeft nog tijd om te lezen. Hoe speelt u op deze situatie in met uw rapport? Hoe krijgt u onder deze omstandigheden alsnog uw zin? Hoe bereidt u zich voor? Wat schrijft u op en wat niet? Wat zijn overtuigende argumenten? Waar zet u hoofdzaken en waar bijzaken? Wat zijn de regels voor de indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea's? Wanneer kunt u daarbij gebruik maken van templates (sjbalonen)? Welke eisen gelden voor rapportonderdelen? Wat is een goede stijl?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Voorbeelden van te behandelen rapport-soorten zijn:

De cursusinhoud wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en de cursisten. Vooraf ga ik na welke basisvaardigheden aan de orde moeten komen.

De duur van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. 4 dagdelen is een minimum; als er meer rapportsoorten aan de orde moeten komen, dan adviseer ik een cursus van 6 tot 8 dagdelen.

Zie verder de algemene cursusinformatie.