Sollicitatiebrieven schrijven

Hoe bereidt u zich voor? Hoe ziet een goede sollicitatiebrief eruit? Hoe lang mag die brief zijn? Wat moet erin staan? Wat niet? Hoe verkoopt u zichzelf? Wat is een goede briefindeling? Wat is een goede stijl? In hoeverre hangen keuzes op het gebied van indeling en stijl af van de aard van het bedrijf waarbij u solliciteert? Wat zijn de verschillen tussen een open-sollicitatiebrief en reageren op een vacature? Hoe stelt u een cv op?


Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus antwoord. Aan de orde komen sollicitatiebrieven en cv's. De gang van zaken is als volgt:
  1. Cursisten vullen vooraf een intakeformulier in en sturen een sollicitatiebrief met bijbehorend cv op (alsmede de tekst van de vacaturemelding waarop zij solliciteren).
  2. Alle teksten worden voor alle deelnemers gekopieerd.
  3. De brieven worden kritisch in de groep besproken aan de hand van een checklist. Daarbij wordt vooral gelet op de criteria die selecteurs hanteren en de consequenties daarvan voor briefinhoud (waarin onderscheidt een sollicitant zich van anderen?), briefopbouw, stijl en toon.
  4. Er volgt een uitleg over mogelijke briefmodellen en lay-out.
  5. De cursisten selecteren het door hen gewenste model en herschrijven aan de hand van de checklist hun eigen brief. Er zijn modellen beschikbaar onder Word en WP. Ik adviseer waar nodig en gewenst.
  6. De herschreven teksten worden gekopieerd en nogmaals kritisch in de groep besproken.

De duur van de cursus bedraagt 2 tot 4 dagdelen, afhankelijk van de schrijfvaardigheid van de cursisten en het aantal cursisten.

Zie verder de algemene cursusinformatie.

Ik verzorg deze cursus ook individueel op basis van mijn uurtarief. Ook kunt u mij sollicitatiebrieven voorleggen ter beoordeling.